wtorek, 30 września 2014

Stażyści z UE napędzają brytyjski rynek

Obecność imigrantów z Europy na rynku pracy zwiększa szanse młodych Brytyjczyków na zdobycie posady. Najnowsze badania dowodzą, że tego rodzaju konkurencja prowadzi w efekcie do wzrostu zatrudnienia wśród rodzimych mieszkańców Wysp.


Badania przeprowadzone przez Chartered Institute of Personnel and Development wykazały, że firmy zatrudniające imigrantów tworzą więcej miejsc dla stażystów i praktykantów, co przekłada się na ogólne zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród młodych.


Na podstawie badania ankietowego obejmującego około tysiąca firm, stwierdzono, że w ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa zatrudniające imigrantów z krajów członkowskich Unii Europejskiej częściej notowały tendencję wzrostową (51%), niż te, które zatrudniały jedynie Brytyjczyków (39%).


Royal Economic Society’s Economic Journal opublikował z kolei artykuł, z którego wynika, że imigracja wpływa pozytywnie na pozycję nisko wykwalifikowanych pracowników. Obecność przyjezdnych z Europy pozwalaja bowiem kreować więcej miejsc pracy, niż tylko te, zajmowane przez nich samych.


Badacze odkryli, że począwszy od od lat 90. niewyedukowani pracownicy zyskiwali zdecydowanie więcej w kwestii wzrostu zarobków i możliwości zmiany miejsca zatrudnienia w tych krajach, które prowadziły otwartą politykę imigracyjną. Jako najlepsze przykłady takich państw specjaliści wymieniają Australię i Kanadę. Jeśli chodzi o UK, wzrost liczby imigrantów pomógł, zdaniem badaczy, podnieść zarobki o 2 – 5%.


Tags: , ,


The post Stażyści z UE napędzają brytyjski rynek appeared first on Polish Express.


Powered by WPeMatico
http://ift.tt/eA8V8J

http://ift.tt/1DVdsZW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz