Thursday, 5 October 2017

Rocznica buntu więźniów Auschwitz

Pod koniec lata, gdy malała liczba transportów z Żydami przeznaczonymi na zagładę, Niemcy zaczęli sukcesywnie likwidować więźniów Sonderkommanda. We wrześniu zgładzili ok. 200 osób. Pozostali zdali sobie sprawę z zagrożenia i zaplanowali bunt. W przygotowaniach Żydom pomagali jeńcy sowieccy, również wcieleni do Sonderkommanda. Załmen Gradowski, polski Żyd, jeden z organizatorów buntu, w relacji, którą zakopał […]
http://ift.tt/eA8V8J
http://ift.tt/2hQvL0V

No comments:

Post a Comment