Friday, 15 January 2016

Kaszel u dzieci?

Co to jest kaszel?Kaszel jest mechanizmem obronnym i jednocześnie jednym z ważnych objawów, który może ws ... http://v.iew.im/Srh68f

No comments:

Post a Comment