Friday, 29 January 2016

KASZEL - skąd się bierze i o czym świadczy

Kaszel to odruch wspomagający oczyszczanie dróg oddechowych ze śluzu lub zanieczyszczeń pyłowych zawartych ... http://v.iew.im/SpFHty

No comments:

Post a Comment