Tuesday, 1 December 2015

USG jamy brzusznej brzucha

USG jamy brzusznej (USG brzucha)Badanie USG jest podstawowym, najtańszym badaniem w diagnostyce chorób jamy br ... http://v.iew.im/kESdNf

No comments:

Post a Comment